phpKF - php Kolay Forum  
Ana Sayfa  |  Yardım  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
TUMSAD FORUM Yayında
Tumsad forumları yayındadır. Üye olarak sizde forumlarda yerinizi alabilirsiniz...
Forum Ana Sayfası  »  Foruma Hoşgeldiniz.
 »  ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINA VERİELCEK EK KADRO HAKKINDA

Yeni Başlık  Cevap Yaz
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINA VERİELCEK EK KADRO HAKKINDA           (gösterim sayısı: 1.587)
Yazan Konu içeriği

boşluk

tumsad
[Tümsad]
Site Kurucusu

Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 26.02.2012
İleti Sayısı: 87
Şehir: İstanbul
Durum: Gizli

E-Posta Gönder
Web Adresi
Özel ileti Gönder

Konu Tarihi: 30.06.2012- 09:59
Alıntı yaparak cevapla  


SAĞLIK BAKANLIĞINCA ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARINA 2012-2013 YILI ĠÇĠN VERĠLECEK EK KADRO DAĞITIM İLANI


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SAĞLIK BAKANLIĞINCA ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARINA 2012-2013 YILI ĠÇĠN VERĠLECEK EK KADRO DAĞITIM ĠLANI
Kadro Tahsisi Yapılabilecek Uzmanlık Dalları
Özel Sağlık Kuruluşlarına kadro tahsisi yapılabilecek tüm uzmanlık dallarının listesi Tablo I’de belirtilmiştir. Yüz yatağın üzerinde bulunan hastaneler, bu tabloda bulunan uzmanlık dallarında talepte bulunabilirler. Yüz yatağın altındaki hastaneler Tablo II’ de bulunan uzmanlık dallarında talepte bulunabilir. 100 yatağın altındaki hastanelerin, o ilde tek olması ve Tablo III’de bulunan uzmanlık dallarında hiç kadrosu bulunmaması halinde Tablo III’de bulunan uzmanlık dallarındaki talepleri de değerlendirmeye alınacaktır.
TABLO I İç Hastalıkları Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anesteziyoloji ve Reanimasyon Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Patoloji Genel Cerrahi Deri ve Zührevi Hastalıkları Göz Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kadın Hastalıkları ve Doğum Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Radyodiagnostik Nükleer Tıp Kardiyoloji Çocuk Cerrahisi Ortopedi ve Travmatoloji Gastroenteroloji Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Tıbbi Onkoloji Üroloji Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Nöroloji Radyasyon Onkolojisi İlk ve Acil Yardım Hematoloji Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Kalp ve Damar Cerrahisi Fizyoloji Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Göğüs Cerrahisi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Nefroloji Anatomi
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TABLO II Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ortopedi ve Travmatoloji İç Hastalıkları Üroloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Radyodiagnostik Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Genel Cerrahi Çocuk Cerrahisi Kadın Hastalıkları ve Doğum Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Göz Hastalıkları Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Biyokimya ve Klinik Biyokimya
TABLO III Beyin ve Sinir Cerrahisi Gastroenteroloji Nöroloji Deri ve Zührevi Hastalıkları Kardiyoloji
Talep Süreci
Bu ilanda belirtilen uzmanlık dallarındaki, Özel Hastaneler yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği kapsamında bulunan özel sağlık kuruluşları tarafından kadro talepleri, ilan tarihinden itibaren 3 hafta içerisinde Sağlıkta Kaynak Yönetim Sistemi üzerindeki Mesul Müdür ekranından yapılacaktır.
Talepler, mesul müdür ekranına konulan “Yeni Ek Kadro Talep ” ekranından alınacaktır. Bu ekranda bulunan “Yeni kadro talep için talep edilen dala ekle ” sekmesinden her talep için bir satır oluşturulur ve bu oluşturulan talep satırı öncelikli olarak talep edilecek kadrodan başlanarak sıralanacaktır. Aynı uzman ve branştan birden fazla ek kadro talep edilmesi halinde ayrı satır açılması gerekmektedir.
Her kadro için satır sonunda bulunan not butonuna kadro talep gerekçesi belirtilmelidir. Mesul müdürler tarafından yapılan taleplerin çıktısı SKYS’ den alınarak Müdürlüğe tarih/sayı alınarak teslim edilir. Bu belge ile Müdürlük SKYS’ den mesul müdürün talep ettiği
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
kadroları SKYS ve müdürlük kayıtlarına uygunluğu açısından değerlendirir. Uygun olan talepler en geç on beş gün içinde SKYS üzerinden onaylanır ve Sağlık kuruluşlarının son durum kapasite formları (kısmi zamanlı çalışan branşları da bu formlarda belirtilecek) Bakanlığa gönderilir.
Mesul müdür şifresi yada mesul müdürü sisteme tanımlatılmayan kuruluşlar ivedilikle İl Sağlık Müdürlüğü Özel Sağlık Kuruluşları Şubesi ile irtibata geçip sisteme girişleri için gerekli olan şifre ve tanımlama işlemlerini yaptırmalıdır.
Kadro Tahsisine ĠliĢkin Değerlendirme
Kadro tahsisinde; yönetmelik ilgili hükümleri çerçevesinde hastanelerin toplam yatak sayısı, yoğun bakım ünitelerinin türleri ve yatak sayıları, bulunduğu yerleşim yerinin özelliği, kadro/yatak oranı (1/3 ve 2/5) gibi hususlar dikkate alınarak öncelikler değerlendirilecektir.
Toplanan talepler, yukarıda belirtilen özellikleri çerçevesinde tasnif edilecektir ve her bir hastaneye verilecek kadrolar belirlenecektir. Taleplerin sayısı, tahsis edilebilecek kadro sayısının üzerinde olması halinde ve aynı özelliklerde birden fazla hastane olması halinde dağıtım öncelikleri için il doluluk oranları dikkate alınacaktır. Genel uygulama ilkeleri ve ön görülemeyen hususlarda Planlama ve İstihdam Komisyonu’nun görüşü alınacak ve uygulamaya geçilecektir.
Kadroların kullanımına altışar aylık dönemlerde izin verilecektir. Bu kadrolara kamudan istifa ederek istihdam edilecek hekimlerin, istifa edeceği kamu hastanesinin hizmetinde aksama olmaması için, PDC doluluk oranı ayrılış sonrası %60’ın altına düşecek ise en fazla iki kura döneminde ayrılmasına izin verilmeyecektir.
Asgari kadrosu olmaması nedeniyle kuruluş statüsünü kaybetmesine neden olan kadro kaybı/ihtiyacı olan hastane dışındaki diğer özel sağlık kuruluşları durumlarını il müdürlükleri kanalıyla belgeleyecekler ve taleplerini bildireceklerdir. Bu kuruluşların genel müdürlükçe uygun görülen talepleri mümkünse bu aşamada aksi halde ise daha sonraki dönemlerde karşılanabilmesine yönelik çalışma başlatılacaktır.
Bakanlıkça kadro talepleri yukarıdaki hususlar çerçevesinde değerlendirilecek, nihai durum hakkında PİK in görüşü alınarak uygun görülen talepler için kadro tahsisleri yapılacaktır.
Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri
Kadro planlamasında, kadro/yatak oranı 2/5’i geçmeyen ve özellikli planlama gerektiren birimleri olan özel hastanelerin, Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri Rehberi’nde belirtilen asgari kadroyu tamamlaması öncelikle sağlanacaktır. Kalan kadroların
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
dağıtımında ise, yatak sayısı en fazla olan ve kadro/yatak oranı 1/3’ü geçmeyen hastanelerden başlamak üzere değerlendirme yapılacaktır.
Radyasyon onkolojisi, nükleer tıp ve KVC uzmanlık dallarında devir taleplerinde, devreden hastanenin kadrosunun, Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri Rehberi’nde belirtilen asgari kadronun altına düşmemesi , 100 yatağın altında olan ve bina şartları yönetmeliğe uygun olmayan hastanelere devredilmemesi esastır. Ancak bu hizmeti sunmaktan tamamen vazgeçmesi nedeniyle hastanenin bu kadroları devretme talebinin bulunması halinde devralan hastanenin de, 100 yatağın üstünde ve bina şartlarının yönetmeliğe uygun olması şartı aranır.
100 yatak ve üzerindeki özel hastanelerden, Özel Hastaneler Yönetmeliği’ndeki bina, mimari proje ve proje onayı şartlarını karşılayabilen ve tadilat halinde bu şartlarını kaybetmeyecek olan özel hastanelere, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp ve KVC uzmanlık dallarında kadro planlanabilir.
Yukarıdaki özelliklere haiz hastaneler, mevcut durumlarıyla veya tadilat yaparak yönetmeliğe göre uygun şartları sağlamaları halinde, planlama kapsamında bulunan ilgili cihazları kurabilirler. Bu duruma uygun olduğunu düşünen hastane sahiplikleri, proje/tadilat projeleri, kadro durumları ve Bakanlığın o il için hazırladığı “Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri Rehberi”nde belirtilen planı belirten ve yatırım talebinde bulunduklarını beyan eden dilekçe ile il sağlık müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. İl Sağlık Müdürlükleri bu müracatların kayıtlara uygunluğunu değerlendirerek en geç on beş gün içerisinde dosyalarını Bakanlığa iletilecektir.

Tumsad
Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası  »  Foruma Hoşgeldiniz.
 »  ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINA VERİELCEK EK KADRO HAKKINDA

Forum Ana Sayfası

Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2010   phpKF Ekibi

Tumsad Forum

 RSS Beslemesini Görmek için Tıklayın   RSS Beslemesini Google Sayfama Ekle   RSS Beslemesini Yahoo Sayfama Ekle